\
ผ้าเช็ดเท้า
ผ้าเช็ดเท้า  
ขนาดผ้าเช็ดเท้า  มี 2 ขนาด
1. ขนาด 17 x 28 " ( 43  x  71 cm )
2. ขนาด 20 x 30 " ( 51 x 76  cm )